Polez ešte vyššie!

O našom tíme:

Polez ešte vyššie!Sme tím mladých ľudí vo veku 13 – 25 rokov. Pravidelne cez týždeň organizujeme pre deti z miestnej komunity skautské družinovky v poobedňajších hodinách, cez víkendy s nimi chodíme na výlety do prírody a víkendové podujatia na chaty. V lete pre ne organizujeme dvojtýždenný letný skautský tábor vo voľnej prírode.

Myšlienka projektu:

Skauti zo Zvolenskej Slatiny sa rozhodli upraviť bývalú záhradu v blízkosti ich skautskej klubovne. V rokoch 2011 – 2012 prevažne dobrovoľníckou prácou (c.c.a 1000 hodín) postavili na tejto záhrade horolezeckú vežu, altánok so zelenou – zatrávnenou strechou, záhradnú chlebovú pec, vysadili zeleň, osadili exteriérový stolnotenisový stôl a trampolínu. Cieľom projektu „Polez ešte vyššie“ je dokončiť a sfunkčniť športový objekt horolezeckej veže, tak aby bol technicky zabezpečený na bezpečné lezenie a vytvoriť esteticky hodnotný priestor lokalizovaný v centre Zvolenskej Slatiny, určeného predovšetkým pre deti a mladých ľudí, kde sa bude spájať nadšenie pre pohyb, tvorivosť a umenie.

Pre koho je projekt určený:

– deti a mladí ľudia z dediny c.c.a 500 ľudí, ktorí budú skautskú záhradu navštevovať vo voľnom čase – členovia nášho skautského zboru c.c.a 60 ľudí , ktorí budú využívať skautskú záhradu na rôzne skautské aktivity – členovia Slovenského skautingu z rôznych miest Slovenska, ktorí prichádzajú k nám na víkendové akcie a bývajú u nás v skautskom dome a budú využívať skautskú záhradu na rôzne skautské aktivity

Začiatok a ukončenie projektu:

15.5.2013 – 31.10.2013

Priestor projektu:

Bývalá záhrada pri dome, v ktorom má náš skautský zbor klubovňu. Záhrada je lokalizovaná v centrálnej časti obce oproti obecnému úradu obce Zvolenská Slatina.