bat

Ako komunikujú batmani

O našom tíme: Sme väčšinou chalani, bývalí členovia ochranárskeho krúžku v Rajci – po 10 rokoch fungovania krúžku sme síce vyrástli, ale nadšenie z detstva pre dobré a zaujímavé veci nás neprešlo. Pôvodne sme sa zúčastňovali akcií, ktoré pre nás pripravili iní (ochranárske tábory OZ Tilia, ekovýchovné aktivity, tesárske dielne, súťaže…). Ale postupne sa pridávame…

Večný život, večná mladosť

O našom tíme: Divadlo RAMAGU vzniklo asi pred troma rokmi, ako neformálna skupina. Začali sme sa venovať predovšetkým divadlu, ale aj iným aktivitám ako hudba či krátkometrážne filmy. Neskôr začala naša práca napredovať a pracovali sme oveľa častejšie, intenzívnejšie a preto sme sa rozhodli založiť si občianské združenie. Za 3 roky sme spolu zorganizovali dva…

KS1_2

Kyslíková dráha

O našom tíme: Keďže všetci členovia tímu pochádzajú či už priamo z obce Sedliská alebo z blízkeho okolia, je skrášlenie prostredia v ktorom žijú opodstatnené. Radi by sme tak pomohli nie len rozvoju obce a jej okolia, ale aj každému návštevníkovi hradu Čičva v podobe spríjemnenia zostupu resp. výstupu na tento hrad. Nakoľko sa v…

Polez ešte vyššie!

Polez ešte vyššie!

O našom tíme: Sme tím mladých ľudí vo veku 13 – 25 rokov. Pravidelne cez týždeň organizujeme pre deti z miestnej komunity skautské družinovky v poobedňajších hodinách, cez víkendy s nimi chodíme na výlety do prírody a víkendové podujatia na chaty. V lete pre ne organizujeme dvojtýždenný letný skautský tábor vo voľnej prírode. Myšlienka projektu:…

VČAS

O našom tíme: Občianske združenie Ulita zastrešuje program Komunitné centrum Kopčany, v rámci ktorého sú na petržalskom sídlisku Kopčany už od februára 2004 ponúkané poradenské, voľnočasové a vzdelávacie aktivity fungujúce na nízkoprahových princípoch. Pracovný tím Komunitného centra má momentálne 15 členov/niek. Na aktivitách projektu sa budú podieľať hlavne terénni sociálni pracovníci a pracovníčky, ktorých je…

Bike Park

O našom tíme: Občianske združenie EXTREME vzniklo v roku 2003 pod pôvodným názvom Skate Brigáda Banská Bystrica, SBBB. Bohužial v posledných 3 rokoch toto združenie prestalo vykazovať akúkoľvek činnosť, a všetci pôvodný členovia buď odcestovali alebo prestali mať záujem sa podielať na takýchto aktivitách. Rozhodli sme sa preto toto OZ prebrať a pozmeniť ho. Zmenil…