Kyslíková dráha

O našom tíme:

KS1_2Keďže všetci členovia tímu pochádzajú či už priamo z obce Sedliská alebo z blízkeho okolia, je skrášlenie prostredia v ktorom žijú opodstatnené. Radi by sme tak pomohli nie len rozvoju obce a jej okolia, ale aj každému návštevníkovi hradu Čičva v podobe spríjemnenia zostupu resp. výstupu na tento hrad. Nakoľko sa v našom okolí stále nájde niekto nový, komu osud tejto architektonickej pamiatky a okolitého prostredia nie je ľahostajný a kto by rád priložil ruku k dielu, kedykoľvek sme preto otvorení voči pripojeniu sa každého dobrovoľníka.

Myšlienka projektu:

Nápad s vytvorením Kyslíkovej dráhy vzišiel v hlavách mladých aktívnych ľudí, ktorí žijú v blízkom okolí hradu Čičva. Vybudovaním tejto krátkej Kyslíkovej dráhy by sa vytvoril lesný chodník so športovými prvkami, ktorý by sa tiahol popri zadnej pomaly stúpajúcej prístupovej ceste na hrad. Cieľom projektu je tak neobvyklým spôsobom spríjemniť výstup resp. zostup z hradu v podobe zaujímavých a určite aj zábavných športových aktivít a to nie len pre deti, ale aj pre dospelých. S realizáciou projektu sa začne v priebehu júna a skončí sa do 1.8.2013.

Pre koho je projekt určený:

Vzhľadom na rozmanitosť športových prvkov je projekt určený pre všetky vekové skupiny ľudí, ktorí by sa radi aspoň trocha športovo vyžili a zároveň si neobvyklým spôsobom spríjemnili cestu na hrad.

Začiatok a ukončenie projektu:

1.6.2013 – 1.8.2013

Priestor projektu:

Projekt bude realizovaný popri zadnej prístupovej ceste na hrad Čičva. Miesto na realizáciu je vhodné už len z toho dôvodu, že pred niekoľkými rokmi tam podobný lesný chodníček so športovými prekážkami vybudovaný už bol, ale v menšom rozsahu. Pôsobením klimatických podmienok a postupom plynúceho času sa žiaľ na tento chodník zabudlo a v súčasnosti niet po jeho vybavení ani stopy. Naším cieľom je upraviť terén na mieste realizácie projektu tak, aby tam bolo možné dosadiť jednotlivé športové prvky a tak vykonávať jednotlivé športové aktivity.