Ako komunikujú batmani

O našom tíme:

batSme väčšinou chalani, bývalí členovia ochranárskeho krúžku v Rajci – po 10 rokoch fungovania krúžku sme síce vyrástli, ale nadšenie z detstva pre dobré a zaujímavé veci nás neprešlo. Pôvodne sme sa zúčastňovali akcií, ktoré pre nás pripravili iní (ochranárske tábory OZ Tilia, ekovýchovné aktivity, tesárske dielne, súťaže…). Ale postupne sa pridávame k aktivitám, ktorým sa venujú v Rajci, resp. v OZ Tilia, dospelí (napr. monitoring a ochrana živočíchov a rastlín, výsadby drevín, starostlivosť o ekovýchovnú záhradu v Rajci, pravidelné čistenie podkroví kostolov s netopiermi), len by to chcelo „vyšší level“, niektorí z nás sa začínajú nudiť… Udržať našu partiu mladých pri ochranárskych a dobrovoľníckych aktivitách by bolo možné aj využitím prostriedkov bežných v 3. tisícročí (detektory a iné technológie, geocaching, využitie internetu)… Preto sme sa rozhodli pripraviť si vlastný projekt, v ktorom si veci nastavíme tak, aby boli pre nás zaujímavé, ale aby sa stále venovali koníčkom, s ktorými máme skúsenosti. Odbornú pomoc a podporu očakávame od OZ Tilia v Rajci, ako aj od Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku, s ktorou OZ Tilia spolupracuje. Je to náš prvý „mládežnícky projekt“, zatiaľ sme nič podobné nerobili, ani nik z nás nebol v minulosti podporený v rámci ThinkBig.

Myšlienka projektu:

Rozhovor v mobilnej sieti sa podobá komunikácii netopierov s prostredím. Signál ani ultrazvuk nepočuť, ale bez nich sa nedá komunikovať. Netopiere sú špecialisti na ultrazvuky, vďaka tejto vlastnosti ich lepšie spoznáme. Detektormi a inou technikou v lete preskúmame netopiere Rajeckej doliny a prispejeme k ich ochrane. Sme tím mladých z Rajca, ale projekt neposlúži len nám. Spolu s OZ Tilia plánujeme ekovýchovu verejnosti, infopanel, webstránku…, na záver bude spoločná akcia bat-night.

Pre koho je projekt určený:

1. realizačný a výskumný tím, cca 20 osôb z Rajc a okolia (náš tím prevažne mladých ľudí 18 – 25ročných, okrem nás niekoľko mladších spolupracovníkov zaujímajúcich sa o naše aktivity, a niekoľko dospelých z OZ Tilia a Spoločnosti pre ochranu netopierov, ktorí budú odborne garantovať naše aktivity; medzi mladými nie sú špecialisti biológovia, ale rôznorodý tím s rôznym vzdelaním, aj učňovským, partia prevažne chalanov, ktorí radi spolu robia užitočné veci) 2. vlastníci budov s netopiermi, cca 30 osôb (správcovia farností – kostolov, správcovia bytových budov s netopiermi, sú to ľudia s ktorými budeme pri monitoringu komunikovať) 3. zástupcovia samospráv Rajeckej doliny a úradov, cca 50 osôb (starostovia a pracovníci obcí a úradov a štátnej ochrany prírody, ktorých budeme informovať o výskume prostredníctvom správy a webu) 4. priamo zainteresovaná verejnosť z Rajeckej doliny – cca 150 osôb (verejnosť s intenzívnym záujmom o tému, účastníci bat-night, spolupracovníci na projekte) 5. ostatní obyvatelia – nevieme kvantifikovať, ale projekt poskytne informácie a podnety širokej verejnosti, nepriamo sa teda dotkne rozmanitých cieľových skupín, vrátane školského prostredia a pod.

Začiatok a ukončenie projektu:

1.5.2013 – 30.11.2013

Priestor projektu:

Projekt zrealizujeme v regióne Rajecká dolina (región v okrese Žilina, v povodí rieky Rajčanka, zahŕňa cca 20 obcí) Projekt (časť monitoring, výskum) budeme realizovať v intravilánoch vyššie spomenutých obcí. Ekovýchovnú časť, bat-night, zaškolenie, organizáciu projektu, umiestnenie infopanelu a pod. budeme realizovať najmä v Rajci. Tu je aj (v podkroví farského kostola) veľká kolónia netopierov, ktorú chceme podrobne sledovať.