KS1_2

Kyslíková dráha

O našom tíme: Keďže všetci členovia tímu pochádzajú či už priamo z obce Sedliská alebo z blízkeho okolia, je skrášlenie prostredia v ktorom žijú opodstatnené. Radi by sme tak pomohli nie len rozvoju obce a jej okolia, ale aj každému návštevníkovi hradu Čičva v podobe spríjemnenia zostupu resp. výstupu na tento hrad. Nakoľko sa v…