VČAS

O našom tíme: Občianske združenie Ulita zastrešuje program Komunitné centrum Kopčany, v rámci ktorého sú na petržalskom sídlisku Kopčany už od februára 2004 ponúkané poradenské, voľnočasové a vzdelávacie aktivity fungujúce na nízkoprahových princípoch. Pracovný tím Komunitného centra má momentálne 15 členov/niek. Na aktivitách projektu sa budú podieľať hlavne terénni sociálni pracovníci a pracovníčky, ktorých je…