Bike Park

O našom tíme: Občianske združenie EXTREME vzniklo v roku 2003 pod pôvodným názvom Skate Brigáda Banská Bystrica, SBBB. Bohužial v posledných 3 rokoch toto združenie prestalo vykazovať akúkoľvek činnosť, a všetci pôvodný členovia buď odcestovali alebo prestali mať záujem sa podielať na takýchto aktivitách. Rozhodli sme sa preto toto OZ prebrať a pozmeniť ho. Zmenil…