O2 Think Big

O čom je program O2 Think Big?

V roku 2010 sme úspešne odštartovali medzinárodný program skupiny Telefónica Europe za podpory Telefónica Fundación pod názvom O2 Think Big.

Program O2 Think Big je program zameraný na podporu sociálneho a osobného rozvoja mladých ľudí. Vzhľadom na konzistentnosť sociálneho zamerania a celoeurópskeho prieniku všetkými O2 spoločnosťami je O2 Think Big jedinečným projektom, ktorý nemá v Európe obdobu.

Počas trojročnej existencie grantového programu O2 Think Big, ktorý realizuje naša spoločnosť Telefónica Slovakia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre Deti Slovenska, získali mladí ľudia podporu pre 98 projektov v sume 121 000 EUR.

Mladí ľudia sú plní nápadov, energie a nadšenia. Avšak na to, aby svoje myšlienky a nápady preniesli do reality, potrebujú správnu podporu.

V roku 2012 sa o grant uchádzalo takmer 400 projektov z celého Slovenska, porota vybrala 54 najlepších. Tie získajú grant od 500 € do 2000€ poskytuje Slovenske Online Casino.

Medzi podporenými dominovali projekty z oblasti kultúry a športu, nasledovala pomoc sociálne znevýhodneným rovesníkom a podpora životného prostredia.

A práve preto je tu O2 Think Big – chce pomáhať mladým ľuďom, ktorí chcú prispieť vo svojom okolí k zlepšeniu aktivít týkajúcich sa kultúry, športu, umenia alebo životného prostredia.

Viac o Telefónica, S.A.

Kto stojí za O2 Think Big?

Hnacou silou O2 Think Big je O2, pretože verí v silu mladých ľudí a v silu ich nápadov. Veľa našich ľudí v O2 je zapálených pre prácu s mladými ľuďmi.

Nadácia Ekopolis
Od svojho vzniku v roku 1991 nadácia podporila 2 385 projektov v celkovej sume 10,214 mil. Eur. Prinášame inovatívne programy, myšlienky, otvárame aktuálne témy. Našim hlavným nástrojom sú grantové programy, v ktorých projekty získavajú podporu v otvorenej súťaži a poskytujú rovnoprávnu šancu občanom z celého Slovenska podieľať sa na riešení naliehavých otázok v ochrane životného prostredia, prírodných a kultúrnych hodnôt a pri vytváraní a skrášľovaní otvorených priestranstiev, s aktívnym zapojením verejnosti.


Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom.

Každý podporený projekt získa vzdelávanie zamerané na rozvíjanie sociálnych a osobných kompetencii mladých ľudí, potrebných pre život v komunite.
Vzdelávanie budú realizovať skúsení lektori z Nadácie pre deti Slovenska. Pôjde napríklad o témy komunikácia, spolupráca, riešenie konfliktov, vyjednávanie, facilitácia, finančná gramotnosť a pod.

Podporíme: 65 projektov

Sumou: 57 000 Eur

O2 Think Big ponúka:

star  Grantovú finančnú podporu
1. Malé projekty – vo výške 500 €
2. Veľké projekty – vo výške do 2 000 €
star  Vzdelávanie zamerané na zvyšovanie zručností
star  Asistenciu pri realizácii projektov
star  Technické a komunikačné vybavenie